Tủ nhựa đựng hóa chất ăn mòn, axit

Code: BluePPC-30G

Kích thước: 109*46*112 (R*S*C/cm)

Vật liệu: Nhựa PP

Kích thước ngoài: 1120x1090x460 mm

Tải trọng/1 giá đỡ: 40 kg

Số giá: 1

Có thể điều chỉnh độ cao của giá đỡ: có

Số cửa: 2 cửa

Độ dầy: 8-10 mm

Khối lượng: 82 kg (không bao gồm khối lượng giá)

Được sử dụng để bảo quản hóa chất có tính ăn mòn mạnh như axit sulfuric, axit nitric, axit acetic …bảo vệ người sử dụng và môi trường xung quanh

Related Items

Tủ đựng hóa chất ăn mòn, axít, 90Gal

Tủ đựng hóa chất ăn mòn, axít, 90Gal

Kích thước: 109*86*165 (R*S*C/cm)

Code: BluePPC-90G

Tủ đựng hóa chất ăn mòn, axít, 60Gal

Tủ đựng hóa chất ăn mòn, axít, 60Gal

Kích thước: 86*86*165 (R*S*C/cm)

Code: BluePPC-60G

Tủ nhựa đựng hóa chất ăn mòn, axit 45Gal

Tủ nhựa đựng hóa chất ăn mòn, axit 45Gal

Kích thước: 112*46*165 (R*S*C/cm)

Code: BluePPC-45G

THIS IS THE OFFICIAL SITE OF BLUEZEIZ MANUFACTURING © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED